Czy można zrzec się spadku po rodzicach?

Zrzeczenie, czyli odrzucenie spadku po rodzicach jest jak najbardziej możliwe. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji spadkobierca zrezygnuje również z otrzymania zachowku. Jak przebiega zrzeczenie się spadku po rodzicach? Poznaj szczegóły już teraz.

Jak zrzec się spadku po rodzicach?

Spadek po rodzicach przechodzi automatycznie na dzieci, chyba że te po jego otwarciu się go zrzekną. Jak potwierdza adwokat Łukasz Kowalski, każdy, kto tylko chce się zrzec spadku, ma na to 6 miesięcy od czasu jego otwarcia.

Nie wystarczy jednak wyrażenie takiej chęci ustnie albo nawet poprzez pisemne oświadczenie. Dokument prawny, który zatwierdza zrzeczenie się spadku, musi być wydany przez sąd albo zapisany w formie aktu notarialnego.

Dobrowolne zrzeczenie się spadku po rodzicach zatwierdza notariusz, kiedy spadkobierca jest osobą pełnoletnią. W przypadku spadkobierców małoletnich, o taką decyzję należy wystąpić do sądu. Robi to jeden z rodziców dziecka albo jego prawny opiekun.

Co ważne, zrzeczenie się spadku po rodzicach jest jednorazowe, bezterminowe i takiej decyzji nie da się cofnąć. Zanim spadkobierca podejmie taką decyzję, powinien ją dobrze przemyśleć.

Kiedy warto zrzec się spadku po rodzicach?

Zrzeczenie się spadku po rodzicach następuje najczęściej w kilku przypadkach. Może nastąpić w wyniku indywidualnych ustaleń pomiędzy spadkobiercą a rodzicami, jednak z reguły odrzucenie spadku wynika z ryzyka przejęcia długów. Zrzeczenie spadku może być wręcz opłacalne, jeśli wartość zadłużenia, jakie zostawili rodzice, przewyższa wartość odziedziczonego majątku.

O czym jeszcze warto pamiętać? Ważną informacją jest fakt, że sprawy spadkowe Częstochowa mogą być naprawdę skomplikowane. Co istotne, jeśli dzieci zrzekną się spadku po rodzicach, ten przechodzi na kolejne osoby z linii pokrewieństwa. Jeśli one również chcą odrzucić spadek, mają na to 6 miesięcy. Procedura w każdym przypadku jest podobna. Zrzeczenie spadku następuje u notariusza albo sądownie, jeśli spadku zrzeka się osoba małoletnia.

 

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych udostępnionych przez kancelariakowalski.pl.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *