Błąd medyczny a błąd lekarski

Chociaż nazewnictwo „błąd lekarki” oraz „błąd medyczny” są używane zamiennie, to warto wiedzieć, że te definicje sporo się od siebie różnią. Ma to ogromne znaczenie dla postępowań, jakie toczą się między innymi o odszkodowanie.

Okazuje się, że nie każdy błąd medyczny jest błędem lekarskim. O tym lekarskim możemy mówić jedynie wtedy, gdy odpowiedzialność za szkodę ponosi konkretny medyk poprzez swoje działanie. Błędem medycznym są zaś wszelkie szkody, jakie wynikają zarówno przez nieprawidłową pracę lekarza, ale również innych członków zespołu, w tym pielęgniarek czy rehabilitantów. O błędzie medycznym możemy mówić w o wiele szerszym zakresie, także w przypadku błędnej pracy aparatury medycznej czy laboratoriów medycznych.

Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane jedynie wtedy, gdy udowodni się winę konkretnego lekarza. Poszkodowani pacjenci domagają się najczęściej zadośćuczynienia finansowego albo naprawienia powstałej szkody. Pamiętajmy jednak, że błąd lekarski bardzo często doprowadza do trwałego uszczerbku na zdrowiu, przyczynia się do niemożności wykonywania pracy zawodowej albo niepełnosprawności pacjenta.

Same błędy lekarskie i te medyczne mogą powstawać na różnym etapie „współpracy” z pacjentem. Mowa tutaj o konsultacjach wstępnych, diagnostyce, działaniach profilaktycznych, procesie leczenia czy zachowaniu środków ostrożności po zakończonym leczeniu i etapie rekonwalescencji.

Za błąd lekarski karze się konkretnego lekarza. Sąd lekarski może nałożyć na niego karę pieniężną, upomnienie, naganę, a nawet czasowe zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego. Lekarz może też być sądzony w ramach odpowiedzialności cywilnej bądź. Za błędy medyczne odpowiedzialność ponosi zaś nie tylko lekarz, który błąd popełnił czy inny personel, ale także cała placówka medyczna, na przykład szpital, przychodnia lub też prywatna klinika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *